Katsastuksen tulevaisuus

Autot kehittyvät jatkuvasti. Niistä tulee yhä teknisempiä ja sähkötoiminnot autoissa lisääntyvät. Samaan aikaan säännökset kiristyvät ja muun muassa päästöarvot tiukentuvat jatkuvasti. Alituiset muutokset vaativat katsastajaa olemaan ajan hermolla. Katsastajan täytyy kouluttaa itseään jatkuvasti jotta hänellä on tarpeeksi tietotaitoa uusien autojen katsastukseen. Autot tulevat tulevaisuudessa olemaan yhä itseohjautuvampia. Tämä tietysti luo omat haasteensa katsastajalle. Hänen täytyy osata tarkastella järjestelmää joka on aivan erilainen kuin nykyiset autojen järjestelmät. Tietokoneen avulla tehtävä katsastustoiminta tulee nostamaan päätään varmasti tulevaisuudessa. Katsastajilta vaaditaan tekniikan osaamista, jotta on mahdollista tarkastella yhä yleistyvien autojen tekniikkaa.

Muutoksia palveluissa

Ennen autokatsastus oli vain katsastusasema, jossa auton liikennekuntoisuus tarkastettiin. Nyt autokatsastuksen ohessa voi olla täyden palvelun autohuoltoliike

Tulevaisuus

Katsastustahot ja hinta

Laki katsastuksesta

Keväällä 2018 tuli voimaan uudet katsastuslain muutokset joita katsastusviranomaisten ja autoilijoiden tulee noudattaa. Laki ajoneuvojen katsastustoiminnasta sisältää säännökset katsastustoiminnasta, katsastusluvista, katsastustoiminnasta, koulutuksesta sekä valvonnasta. Laki on kokonaisuudessaan luettavissa Finlexistä.

Katsastusasemien määrä on jatkuvasti hienoisessa kasvussa. Uudet katsastusasemat ovat yleisimmin pieniä, suurten ketjujen määrä katsastusasemista on laskenut. Suomessa on yhteensä noin 500 katsastusasemaa.