Katsastusasemien kilpailu

Kilpailu katsastusasemien kesken on kovaa koska tarjontaa on paljon. Trafin laadunarvioinnin mukaan suomen paras katsastusasema löytyy Helsingistä. Aleksis kiven kadun A-katsastus on saanut arvosanakseen 9,9 joka on vertailujen perusteella paras mahdollinen arvosana. Täyden kympin katsastusasemaa ei löydy. Millä perusteilla katsastusasema valitaan? Valintaan vaikuttaa vahvasti katsastusaseman sijainti. Asiakkaat haluavat mennä asemalle jonne saapuminen on vaivatonta. Toinen tärkeä seikka on hinta. Suomalaiset haluavat katsastaa ajoneuvonsa edullisesti.

Kilpailu

Trafi valvoo katsastustoimintaa ja suorittaa katsastusasemille jonkin verran testejä Mystery Shopping menetelmällä. Tämä tarkoittaa sitä, että Trafin viranomainen menee asioimaan katsastusasemalle asiakkaana, esimerkiksi katsastamaan omaa autoaan ja samalla arvostelee katsastusaseman toimintaa. Testitoiminta ei ole kovin yleistä Trafin taholta, mutta sitä suoritetaan kuitenkin. Trafi käyttää vuosittain noin 100 000 euroa testitoiminnan järjestämiseen. Vuoden 2015 tulosten perusteella katsastusasemat eivät ole suoriutuneet testeistä hyvin. Tulokset ovat olleet surkeita. Kokonaisuudessaan katsastusasemat saivat vain 2,7 pistettä yhdeksästä.

Kuka voi toimia katsastajana?

Katsastajat ovat koulutettuja työhönsä. Katsastajilta vaaditaan automekaanikon tai teknikon tutkintoa, kokemusta autokorjaamotyöstä sekä erityistä kouluttautumista katsastajan työhön. Katsastus on perustuslain nojalla tapahtuvaa julkista hallintotehtävää. Laki antaa yksityisten yritysten hoitaa katsastuksia. Katsastuksen ehtona on, että Trafi on antanut katsastustoimipaikalle valtuudet eli toimiluvan. Trafi valvoo viranomaistahona katsastustoimintaa ja se käsittelee katsastuksia koskevia oikaisuvaatimuksia. Trafi ei yrityksenä itse toteuta katsastustoimintaa eikä omista katsastuksia tekeviä yrityksiä.

Katsastuksen hinta

Katsastuksen hintataso vaihtelee suomen sisällä yllättävän paljon. Katsastuksen hintaan vaikuttaa moni asia. Katsastuspaikkakunta ja katsastuksen sisältö vaikuttavat hintaan eniten. Suuremmissa kaupungeissa katsastaminen on monesti hieman edullisempaa verrattuna pieniin kaupunkeihin sillä kaupungeissa on useita eri tahoja jotka kilpailevat keskenään joka alaa hintoja alas. Maaseuduilla saattaa olla yksi ainoa katsastusasema jolloin sillä on etuoikeus määrätä yksin hinnoistaan.

Katsastuksen hintaan voi jonkin verran vaikuttaa varaako katsastukselle etukäteen ajan vai suoritetaanko katsastus ilman ajanvarausta jonotus periaatteella. Ennakkovaraaja saattaa säästää kymmenen euroa pelkästään tekemällä varauksen.

Katsastuksen sisältö vaikuttaa lopulliseen hintaan. Katsastuksen sisältöön kuuluu päästömittaukset. Päästöt voi mittauttaa etukäteen jolloin itse katsastuksen hinta tippuu. Luonnollisesti katsastuksen yhteydessä tehdyt mittaukset nostattavat katsastuksen kokonaishintaa.

Katsastuksen hinta on pyöreästi 40-50e. Päästömittaukset ovat 30-40e. Katsastuksen hinta päästöineen vaihtelee 50-90 euron välillä. Jälkitarkastuksen hinta on 20-30 euroa. Katsastuksen hintoja ei määritellä ylemmältä taholta. Katsastusasemat saavat itse vapaasti hinnoitella palvelunsa.