Katsastuksen historia

Ajoneuvojen katsastuksen historia ulottuu suomessa 1900-luvun alkuun. 1907 katsastustoiminta aloitettiin kuntatasolla. Viisitoista vuotta myöhemmin vuonna 1922 astui voimaan suomen ensimmäinen maanlaajuinen katsastuslaki. 1960-luvulla katsastus liitettiin autorekisterikeskuksen toimintaan. 1994 ajoneuvojen katsastuksen kilpailutus hyväksyttiin. Katsastustoiminnan vapauttaminen ja kilpailutuksen mahdollisuus paransi katsastuksen saatavuutta sekä palvelun tasoa. Tähän aikaan katsastuksen hintoihin sisällytettiin 22% arvonlisäveroa. Katsastustoiminnan vapautus nosti katsastushintoja voimakkaasti.

Ajan saatossa katsastustoiminta on muuttunut paljon. Katsastuksen sisältö on tarkentunut ja ajoneuvon katsastuksessa otetaan tänä päivänä huomioon kokonaisvaltaisesti hyvin paljon asioita. Esimerkiksi turvavyöt ovat tulleet katsastuskohteeksi vasta 1970 luvulla. 1971 vaadittiin etupenkin turvavyöt ja 1984 takaturvavyöt.

Katsastuksen historia

Katsastaminen muissa maissa

Suomessa katsastussäädöksiä noudatetaan tiukasti. Monissa muissa maissa katsastuksen suhteen ollaan rennompia. Suurimmassa osassa Euroopan maita ajoneuvon ensikatsastus tehdään kolmen vuoden iässä ja tämän jälkeen auto katsastetaan joka toinen vuosi. Näissä maissa ajoneuvo katsastetaan 14 vuoden aikana kuudesti. Suomessa tässä ajassa melkein tuplasti, 11 kertaa.

Latviassa katsastuksen suhteen ollaan äärimmäisen tiukkoja. Siellä kaikki ajoneuvot katsastetaan vuosittain. Euroopan ulkopuolella katsastukset ovat hyvinkin vaihtelevia. Australiassa ja USA:ssa on useita valtioita joissa autoista katsastetaan vain päästöt. Kanadassa taas katsastetaan auto vain omistajan vaihtuessa.