Katsastusmuodot

Yleiskäsitettä autonkatsastus käytetään yleensä määräaikaiskatsastuksesta joka suoritetaan yleensä vuosittain. Katsastuksia on myös muunlaisia, moniin tarkoituksiin.

Muutoskatsastus on katsastus joka tulee suorittaa jos autoon tehdään merkittäviä muutoksia. Muutoskatsastusta vaaditaan tehtäväksi jos auton rakenne muuttuu, tai sen käyttötarkoitus vaihtuu. Autoon lisätyt tai poistetut osat joiden seurauksena auton ominaisuudet muuttuvat vaativat muutoskatsastuksen. Muutoskatsastusta vaaditaan myös jos auton verot tai sen luokittelu muuttuvat. Jos esimerkiksi auton henkilöluku muuttuu, auton massa muuttuu tai auton korirakennetta muutetaan tulee suorittaa muutoskatsastus. Mistä tietää milloin autoon tehdyt muutokset vaativat erillistä katsastusta? Liikenne- ja viestintäviraston sivuilta löytyy kattavat ja yksityiskohtaiset ohjeet milloin muutoskatsastus on suoritettava. Epävarmoissa tilanteissa kannattaa ottaa yhteys katsastusasemalle ja varmistaa asia.

Rekisteröintikatsastus tulee tehdä ajoneuvoon jos se tuodaan ulkomailta Suomeen, jos auto on poistettu liikenteestä vaurioituneena tai jos auto on poistettu rekisteristä ennen vuotta 2007. Rekisteröintikatsastuksessa tarkastetaan ajoneuvon tekniset tiedot, sen rakenne, varusteet ja yleinen kunto. Rekisteröintikatsastuksella pyritään varmistamaan, että ajoneuvo täyttää Suomessa vaaditut tieliikennesäädökset. Vietäessä ajoneuvo rekisteröintikatsastukseen tulee mukaan ottaa ajoneuvon alkuperämaan rekisteröintitodistus ja muut ajoneuvoa koskevat asiakirjat.

Raskaan kaluston ajoneuvoja koskettaa kytkentäkatsastus. Kytkentäkatsastuksessa tarkastetaan ajoneuvon kytkentöjen täyttävän vaatimukset. Kytkentäkatsastuksessa määritellään suurin sallittu kokonaismassa ja niiden jako ajoneuvojen kesken. Ajoneuvojen kytkentöjä varten on olemassa tarkat säädökset.

Määräaikaiskatsastus

Ajoneuvot pitää suomessa katsastaa. Katsastuksen voi suorittaa milloin tahansa, mutta viimeistään ajoneuvokohtaisesti määritettynä aikana. Ajankohtaisten katsastussäänösten mukaan uusi auto tulee katsastaa ensimmäisen kerran neljän vuoden kohdalla. Ensi katsastuksen jälkeen auto tulee viedä katsastettavaksi joka toinen vuosi. Kymmenen vuoden kohdalla auto tulee katsastaa vuosittain, tästä tulee yleisesti käytetty nimitys vuosikatsastus. Auton katsastuspäivä määräytyy uusien autojen kohdalla käyttöönottopäivästä. Vanhempien autojen kohdalla katsastuspäivä määräytyy suoritetun katsastuksen perusteella. Jos auton katsastaa talvella, seuraava katsastus on vuoden päästä talvella.

Miksi ajoneuvo tulee määräaikaiskatsastaa?

Ajoneuvojen katsastuksia suoritetaan turvallisuuden vuoksi, mutta toimenpide on onneksi asiakkaan kannalta tehty hyvin helpoksi. Katsastuskonttorilla odotellessa voi vaikkapa tarkastaa uusimmat casino ilmaiskierrokset ilman talletusta, ja mahdollisesti voittaa katsastukseen käytetyt rahat takaisin jo ennen maksuhetkeä! Katsastuksessa tarkastellaan sellaisia auton ominaisuuksia ja rakenteita, joita tavallinen autonkäyttäjä ei ole tullut koskaan välttämättä edes ajatelleeksi. Jos katsastus ei olisi pakollista, teillä voisi liikkua huonokuntoisia autoja jotka saattaisivat aiheuttaa vaaratilanteita.

Mitä asioita katsastuksessa huomioidaan?

Ajoneuvon määräaikaiskatsastuksessa on pitkä lista asioita joita tarkastetaan. Näitä kohteita ovat ajoneuvon tunnistetiedot, akselit, jouset, pyörät, valot sekä sähkölaitteet, jarrut, kori sekä alusta, ohjaus ja hallintalaitteet, tuulilasi, peilit, puhdistuslaitteet. Lisäksi tarkastetaan ajoneuvon ympäristöhaitat kuten melu, pakokaasut ja mahdolliset nestevuodot. Ajoneuvon tulee läpäistä laissa määritellyt pakokaasupäästöjen viitearvot. Ajoneuvojen päästöt ovat pakokaasupäästöt sekä polttoaineen palamisen seurauksena syntyvät hiilidioksidipäästöt. Euroopassa päästömittausvaatimukset ovat muita maita tiukemmat. Katsastuksessa kiinnitetään huomiota ajoneuvoon kokonaisuudessaan. Tällä tavalla halutaan saada laaja käsitys auton kunnosta ja siitä soveltuuko auto liikennekäyttöön nykyisessä kunnossaan.

Hyväksytty vai hylätty

Ajoneuvon katsastus voidaan hyväksyä, hyväksyä korjauskehotuksin tai hylätä. Jos määräaikaiskatsastus hylätään, tulee katsastuksessa huomioidut viat korjata ja jälkitarkastaa ajoneuvo kuukauden sisällä hylkäyksestä. Muuten ajoneuvolla ei saa ajaa liikenteessä.

Vikojen luokittelu

Katsastuksessa ajoneuvon viat luokitellaan. Ajoneuvon viat tai puutteet voivat olla vähäisiä, vakavia tai vaarallisia. Vähäisistä vioista huolimatta auto voi läpäistä katsastuksen. Tässä tapauksessa vähäisistä vioista annetaan korjauskehotus. Korjauskehotuksien kohdalla viat on korjattava seuraavaan katsastukseen mennessä. Jos ajoneuvossa on lukuisia pieniä vikoja, ne voivat kokonaisuutena johtaa ajoneuvon katsastuksen hylkäykseen. Vakavien vikojen kohdalla ajoneuvo ei voi läpäistä katsastusta. Vakavat viat on korjattava ja auto on tuotava jälkikatsastukseen. Jos ajoneuvossa on vaarallisia vikoja, auto määrätään ajokieltoon. Näissä tapauksissa viat tai puutteet ovat vaarallisia eikä autolla ole mahdollista ajaa turvallisesti lainkaan.

Syyt

Yleisimmät syyt ajoneuvon hylättyyn katsastukseen ovat ajoneuvon renkaiden kunto, jarrujen toimivuus tai päästöjen ylitys sallitun rajan. Jopa 60% hylätyistä katsastuspäätöksistä johtuu jarrujen vioista. Korjauskehotuksia annetaan eniten ajoneuvon valoista. Myös uudet autot saattavat saata hylätyn katsastuspäätöksen, aina ajoneuvon ikä ei takaa varmaa hyväksyntää katsastuksessa. Turvallisuuteen vaikuttavissa seikoissa katsastajat ovat ehdottomia. Jos ajoneuvon ohjattavuudessa on häiriöitä tai jarrut ovat toimimattomat, on lähes mahdotonta läpäistä katsastusta.

Katsastettavista autoista noin joka neljäs saa hylätyn katsastuspäätöksen.

Netissä on julkaistu useita vikatilastoja katsastuksista. Näistä tilastoista löytyy kullekin automerkille tyypillisimmät syyt katsastuksen hylättyyn päätöksen. Näitä kannattaa tutkailla jos on epävarmuutta auton kunnosta ja haluaa autonsa pääsevän katsastuksesta läpi.

Löydä uudet nettikasinot täältä

Löydä uusia kasinoita kasinoilmansuomenlisenssiä.com.